Rezultati pretraživanja za: ljuljačka

  • ljùljāčka

    im. ž. G ljùljāčkē, DL ljùljāčki; mn. N ljùljāčke, G ljùljačākā/ljȕljāčkā/ljùljāčkī 1. naprava za dječju zabavu, sjedalo koje visi i njiše se pokretanjem tijela prema naprijed i prema natrag [~ u parku]; sin. njihaljka 2. stolica za ljuljanje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga