Rezultati pretraživanja za: zibati

  • zíbati

    gl. nesvrš. prijel. prez. 1. l. jd. zȋbām/zȋbljēm, 3. l. mn. zíbajū/zȋbljū, imp. zȋbāj/zíblji, aor. zíbah, imperf. zȋbāh, prid. r. zíbao, prid. t. zȋbān laganim pokretima ravnomjerno pomicati koga ili što naprijed i natrag ili lijevo i desno [~ dijete]; sin. ljuljati, njihati

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Školska knjiga